Войти
4.6
2018-05-14

Kuidas ostelda USA-s?

Kas sa proovid esitada tellimust, kasutades oma EshopWedrop´i  Ameerika kättetoimetamise aadressi?

Me tungivalt soovitame sul tutvuda allpool oleva infoga - sa peaksid järgima allpool antud juhiseid, et kindlustada oma paki edukas kohaletoimetus.    
Alustuseks - külasta oma EshopWedrop´i kontot, et leida oma Ameerika kättetoimetamise aadress - MINU KONTO  
Kui sul veel ei ole EshopWedrop´i kontot, siis registreeri SIIN

Kuidas USA teenus töötab?

USA EshopWedrop´i algne ladu asub New Yorgis, JFK lennujaama lähistel. See tähendab, et iga kord, kui sa veebis jaemüüjatelt ostad, saadetakse sinu pakid USA algse riigi lattu ja sealt edasi toimetatakse need Suurbritannias Heathrow lennujaama kaudu meie Suurbritannia lattu.

Saadetisi võetakse USA laos vastu esmaspäevast reedeni, kella 09.00-st kuni 17.00-ni ( New Yorgi aeg ).

Kõik pakid lisatakse kontodele umbes 24 tunni jooksul peale saabumist, välja arvatud neljapäeval saabuvad pakid, mis lisatakse samal päeval.

Dokumentide vastuvõtmise lõpetamise ajad  – Pakid, millele on üles laetud ja kinnitatud tollimiseks vajalikud üksikasjad kella 09.00-ks ( kohaliku ida ajavööndi järgi - kohalik New Yorgi aeg ) iga väljumise päeva hommikuks, lisatakse sama päeva väljumisse. 

Käesoleval hetkel on meil USA algsest laost üks väljumine nädalas - igal reedel, pakid liiguvad JFK lennujama ( NYC ), väljuvad sealt pühapäeval ja saabuvad Londoni Heathrow lennujaama esmaspäeva hommikul. 

Reedest neljapäevani meie USA algse riigi lattu saabuvad pakid registreeritakse süsteemi neljapäevase tööpäevalõpuks ( kohaliku New Yorgi ajavööndi järgi ). Seejärel peab klient nendele pakkidele üles laadima tolliinfo enne reede kella 09.00 ( kohaliku New Yorgi ajavööndi järgi ), et kindlustada pakkide väljumine samal päeval.

Mida ma pean tegema, kui pakk saabub USA lattu?

Palun logi oma isiklikule kontole, et lõpetada järgnevad sammud:

Lae üles toodete dokumendid ja deklareeritavad väärtused ( arve, tellimuse kinnitus, esmane arve jne.).

Antud dokumendis peab selgelt olema kirjas toodete kirjeldus, kogus ja toodete eest tasutud summa. Kui üks nendest detailidest on puudu, siis ei saa pakk USA-st väljuda!

Sa pead ka täitma tootekategooriat puudutava info INGLISE KEELES ja see peab ühtima toetavatel dokumentidel ( arve või tellimuse kinnitus ) oleva kirjeldusega.

Deklareeritav väärtus peab olema USA dollarites koos mis tahes lisatud maksudega, vastavalt üles laetud toetavatele dokumentidele. Süsteemi poolt aksepteeritav maksimaalne väärtus paki kohta on 2500 USD. Antud summa on maksimaalne, mis on USA tolli poolt aksepteeritud lihtsustatud ekspordiga seotud formaalsustele.

Pane tähele: Kui sul ei ole oma kontole salvestatud sinu sihtriigis vaikimis kättetoimetamise aadressi, siis pead sa selle lisama. See on vajalik tingimus pakkide USA-st välja saatmiseks. See aadress deklareeritakse sinu aadressina ekspordi ja impordi tolliformaalsustes.

Mis juhtub, kui pakid saabuvad Suurbritanniasse?

Esmalt saabuvad pakid esmaspäeval Suurbritanniasse Heathrow lennujaama impordi tollivormistusele ( enam infot impordi tolliformaalsustest allpool ). 
Kui pakid on tollivormistuse läbinud, toimetatakse need teisipäevaks ( kella 12.00-ks, Suurbritannia aeg ) EshopWedrop´i algsesse lattu. Suurbritannia algses laos pakid sorteeritakse ja need saadetakse Suurbritanniast välja järgmise plaanipärase väljumisega Leedu pealattu. 

Küsimuste korral võta ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga.
Klienditeeninduse info: Telefon : +372 588 61102 , E-kiri : info@eshopwedrop.ee

Millised on tasud paki toimetamisel USA-st?

Kättetoimetamise hinnad arvutatakse vastavalt paki maksustatavale kaalule*

* Maksustatav kaal. Õhutranspordi saadetiste maksustatav kaal arvutatakse vastavalt tegelikule kaalule ( brutokaal ) või mahukaalule - sõltuvalt, kumb on suurem. Mahukaalu arvutatakse vastavalt paki mõõtudele ( pikkus, laius, kõrgus ):  pikkus (cm) x laius (cm) x kõrgus (cm) / 6000. Tavapäraselt võtab suurem, kuid väiksema kaaluga ese lennukis enam ruumi, kui väiksem suurema kaaluga ese - sellepärast küsivad lennufirmad tasu vastavalt maksustatavale kaalule.

Impordi tolliformaalsused

Kui pakid saabuvad Suurbritanniasse, Londoni Heathrow lennujaama, siis läbib iga pakk impordi tolliformaalsused - see võimaldab pakkidel liikuda EL ( Euroopa Liit ) pakkidena igasse EL sihtriiki ilma muude tolliformaalsusteta transiidil või sihtkohas.  

Kui pakid on saabunud Suurbritanniasse, siis väärtus USD-tes arvutatakse ümber GBP-ks vastavalt kursile, mis avaldatakse igakuiselt HM Revenue & Customs poolt (Suurbritannia tolliasutus) (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/702273/exrates-monthly-0518.csv/preview

Madala väärtusega pakid - väärtusega kuni 14.99£ : Sellise väärtusega pakid on vabastatud tolliformaalsustest, impordi käibemaksust ja imporditollimaksudest.
Keskmise väärtusega pakid - väärtusega alates 15£ kuni 134.99£ : Iga sellise paki eest võetakse tasu 20% käibemaksu vastavalt statisilisele väärtusele.
Kõrge väärtusega pakid - väärtus üle 135£ : Iga sellise paki eest võetakse tasu 20% käibemaksu ning imporditollimaksud sõltuvalt toodete kategooriatele - kõik vastavalt statistilisele väärtusele iga paki kohta.

Statistiline väärtus - Impordi käibemaks ja imporditollimaksud arvutatakse vastavalt statistilisele väärtusele, mis on HMRC poolt veidi tõstetud deklareeritav väärtus. Vastavalt meie kogemusele siiani, kuid siiski mitte garanteeritult edaspidiseks, on keskmine statistiline faktor olnud 1.04 ( deklareeritava väärtuse keskmine kasv 4%, et saada statistiline väärtus).

Impordimaksud koosnevad impordi käibemaksust, imporditollimaksust ja muudest võimalikest impordimaksudest, mille EshopWedrop tasub kliendi nimel HMRC-le (Suurbritannia tolliasutus) pakkide Suurbritanniasse importimise eest. Need tasutakse GBP-s ja samas summas, ilma igasuguse hinnalisata ning seejärel lisatakse igale pakile EshopWedrop´i süsteemi. Süsteem konverteerib seejärel GBP väärtuse kohaliku riigi valuutasse ( Eesti puhul EUR-sse ) vastavalt ametlikule valuutavahetuskursile, mille edastab kohalik keskpank samal päeval, kui EshopWedrop kliendi nimel impordi tolliformaalsused läbi viib ja imporditasud maksab. Antud impordimaksud lisatakse summale, mille klient peab tasuma iga sellise paki tellimisel kliendi poolt valitud viimasesse kättetoimetamiskohta sihtriigis.   

Impordi tollivormistuse teenustasu - Antud teenustasu on tasu, mis võetakse kliendilt EshopWedrop´i poolt ja teenuse eest, millega hoolitsetakse iga paki tolliformaalsuste korraldamise eest. Antud tasud on erinevad madala, keskmise ja kõrge väärtusega pakkidele ning vastavad kodulehel avaldatud hinnakirjale.

Impordi tollimaksete teenustasu - Antud teenustasu on tasu, mis võetakse kliendilt EshopWedrop´i poolt kliendi nimel tollimaksude tasumise eest. Nendeks on impordi käibemaks, tollimaksud ja muud impordimaksud, mille EshopWedrop ( või EshopWedrop´i poolt määratud alltöövõtjad või määratud esindajad ) tasub HRMC-le (Suurbritannia tolliasutus), et korraldada iga paki import. Antud tasu on protsentuaalne kogu impordi tollimaksete summast igale pakile koos miinimumtasuga ning vastab kodulehel avaldatud hinnakirjale.

OLULINE MÄRKUS : Iga pakki koheldakse eraldi. See tähendab, et imporditollimenetlused korraldatakse igale pakile eraldi. 

Olukorras, kus kliendil on enam kui üks pakk ühte saadetisse konsolideerituna saabumas Suurbritanniasse, Londoni Heathrow lennujaama, arvestatakse tollikategooria määramisel antud kliendi kõikide nende pakkide kumulatiivset väärtust (madala, keskmise või kõrge väärtusega pakid).

Näiteks - olenemata iga paki eraldi väärtusest, kui kahel pakil on mõlema väärtuseks 10£, arvestatakse see keskmise väärtusega pakina - see on antud pakkide kumulatiivse väärtuse tulemus ehk 20£ ja antud pakid vabastatakse tollist keskmise väärtusega pakkidele esitatavate impordi tollimakste ja teenustasude alusel, mis on ülal välja toodud.                                                                                                                                                                                                             

Arvuta käibemaks SIINE
Arvuta imporditollimaks SIINE
Kasuta EshopWedrop´i kalkulaatorit SIIN

Kas paki maksustatavale kaalule kehtib mõni limiit?
Jah, 1000 kg.*

Kas paki deklareeritavale väärtusele kehtib mõni limiit?
Maksimaalne väärtus paki kohta on : 2500 USD *
* Kui sinu pakk ületab antud limiidi juba enne tellimuse esitamist, võta palun ühendust meie meeskonnaga ja meie klienditeeninduse esindaja aitab sind järgnevates sammudes, mida tuleks sel juhul järgida. Ainult neid pakke, mis vastavad antud limiitidele, arvestatakse pakkidena, mida on defineeritud meie standardtingimustes, hinnakirjas ja teistes kohaldatavates tingimustes. Igale pakile, mis ületab antud limiidid, tuleb kokku leppida eraldi tingimused ja hinnad, mida kohaldatakse süsteemiväliselt.

Kas see teenus on saadaval ainult eraisikutele või ka ettevõtetele?

Seda teenust saavad kasutada peale eraisikute ka ettevõtted, kuid on väga oluline mõista, et impordi tollivormistus tehakse Suurbritannias elektroonselt ja kogu saadetises konsolideeritud pakkidele korraga. Seetõttu ei saa me ka võimaldada / pakkuda ühtki impordi tollivormistuse dokumenti igale pakile eraldi, mida tavapäraselt ettevõtted toetavate ja tõendavate dokumentidena tasutud impordi käibemaksule või imporditollimaksudele nõuavad.

Eelpool mainitu kehtib ka kõikidele teistele pakkidele, ka eraisikute pakkidele - me ei saa võimaldada / pakkuda eraldi individuaalseid impordi tollideklaratsioone igale pakile eraldi , samuti ei saa me ka võimaldada / pakkuda impordi käibemaksu ja imporditollimakseid toetavaid dokumente igale pakile eraldi.

Используя веб-сайт Eshopwedrop Вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Read more

uk available again
uk available again
Please wait while we will validate your ZIP code