Logi sisse
4.6

Milliseid tasusid kohaldatakse USA pakile?

Kättetoimetamise hinnad arvutatakse vastavalt paki maksustatavale kaalule:

Maksustatav kaal:  Õhutranspordi puhul arvestatakse maksustatava kaaluna suurimat reaalsest kaalust ( brutokaal ) ja mahukaalust ( mõõtudest tulenev arvutuslik kaal ). Mahukaalu arvutatakse vastavalt paki mõõtudele ( pikkus, laius, kõrgus ): pikkus (cm) x laius (cm) x kõrgus (cm) / 6000.

Tavapäraselt võtab suurem, kuid väiksema kaaluga ese lennukis enam ruumi võrreldes väiksemate mõõtudega, kuid suurema kaaluga esemega. Sellel põhjusel küsivad lennufirmad tasu vastavalt maksustatavale kaalule.

 

Impordi tolliformaalsused

Kui pakid saabuvad Hollandisse, siis läbib iga pakk impordi tolliformaalsused - see võimaldab pakkidel liikuda EL ( Euroopa Liidu ) pakkidena igasse EL sihtriiki ilma muude tolliformaalsusteta transiidil või sihtkohas.

Madala väärtusega pakid - pakid, mille lõplik tolliväärtus on alla 22 EUR. Sellise väärtusega pakid on vabastatud impordi käibemaksust ja imporditollimaksudest. Siiski kohaldatakse antud USA pakkide puhul EL saabumisel tolliformaalsusi.

Keskmise väärtusega pakid - pakid, mille lõplik tolliväärtus on alates 22 EUR ja alla 150 EUR. Sellise väärtusega pakid on vabastatud imporditollimaksudest. Siiski maksustatakse iga antud väärtusega USA-st EL saabuvat pakki 21% impordi käibemaksuga vastavalt iga paki statistilisele väärtusele ning kohaldatakse impordi tolliformaalsusi.

Kõrge väärtusega pakid - pakid, mille lõplik tolliväärtus on 150 EUR ja enam. Iga sellise väärtusega USA-st EL saabuvat pakki maksustatakse 21% impordi käibemaksuga ja tollimaksudega vastavalt toodete kategooriatele ning vastavalt iga paki statistilisele väärtusele. Samuti kohaldatakse impordi tolliformaalsusi. 

Impordi tollimaksed koosnevad impordi käibemaksust, imporditollimaksust ja muudest võimalikest impordimaksudest, mille EshopWedrop tasub klientide nimel Hollandi tolliasutusele pakkide Hollandisse importimise eest, et need siis edasi Eestisse toimetada. Tollimisega seonduvad maksud määratakse tolliväärtuse põhjal ja selle otsustavad tollimaaklerid ja Hollandi ametnikud. Arvutame hinnangulised tollimaksed kliendi poolt täidetud deklaratsioonide põhjal - kui hiljem selgub, et klient on enam või vähem tasunud, siis tehakse vastav arveldus pakkidele tellimuse esitamise ja lõpliku tasumise hetkel.

Lõplikud impordi tollimaksed lisatakse igale pakile summadena, mille klient peab tasuma tellimuse kinnitamisel enne pakkide kättetoimetust.

Lõplikud impordi tollimaksed määratakse Hollandi tolliasutuste poolt vastavalt kliendi poolt igale pakile esitatud tollideklaratsioonile, aga ka Hollandi tolliasutuse enda statistilisele väärtusele vastavalt esitatud tootele ja selle kogusele. See tähendab, et lõplik tolliväärtus võib erineda kliendi poolt deklareeritud väärtusest, mis omakorda tähendab, et lõplikud impordi tollimaksed võivad erineda hinnangulistest tollimaksetest, mis on olnud määratud igale pakile kliendi poolt tollideklaratsiooni esitamise hetkel.

Lõplikud impordi tollimaksed kehtivad Hollandi tolli poolt ja enammakseid ei saa tagasi nõuda või parandusi teha, olenemata väidetava enammakse põhjusest, milleks võivad olla kliendi poolt tollideklaratsioonides tehtud vead või Hollandi tolli kaalutlusotsused.

Impordi tolliformaalsused vormistatakse DDU tarnetingimuste ehk tarneklauslite alusel, mis tähendab, et lõplik tolliväärtus, mida kasutatakse impordi käibemaksu ja tollimaksude määramiseks, sisaldab paki algsest riigist Euroopa Liidus asuvasse tollivormistuse asukohta ( Amsterdam, Holland ) transportimise kulude statistilist elementi.

Impordi tollivormistuse teenustasu: Antud teenustasu on tasu, mis võetakse kliendilt EshopWedropi poolt ja teenuse eest, millega hoolitsetakse iga paki tolliformaalsuste korraldamise eest. Antud tasud erinevad madala, keskmise ja kõrge väärtusega pakkidele ning vastavad kodulehel avaldatud hinnakirjale.

Impordi tollimaksete teenustasu: Antud teenustasu on tasu, mis võetakse kliendilt EshopWedropi poolt kliendi nimel tollimaksude tasumise eest. Nendeks on impordi käibemaks, tollimaksud ja muud impordimaksud, mille EshopWedrop ( või EshopWedropi poolt määratud alltöövõtja või esindaja ) tasub Hollandi tolliasutustele, et korraldada iga paki import.

Antud teenustasu on 9,99% impordi tollimaksete kogusummast iga paki kohta koos miinimumsummaga vastavalt kodulehel avaldatud hinnakirjale.

Oluline on tähele panna, et iga pakki käsitletakse eraldi. See tähendab, et impordi tollivormistust kohaldatakse igale pakile eraldi. Kui kliendil saabub sama väljumisega korraga Hollandi tolli enam pakke, siis võetakse aluseks kõikide pakkide kumulatiivne väärtus, mille alusel määratakse iga paki tollikategooria ( madala väärtusega pakid, keskmise väärtusega pakid, kõrge väärtusega pakid ).

Näiteks - olenemata eraldiseisvatest väärtustest, kui tegu on kahe eraldi pakiga, mille puhul mõlema väärtus on 15 EUR, võetakse neid keskmise väärtusega pakkidena - seda seetõttu, et nende kumulatiivne väärtus on 30 EUR ning neile korraldatakse tollivormistus vastavalt keskmise väärtusega pakkide eelnevalt kirjeldatud tollimaksetele ( impordi käibemaks ja tollimaksud ) ja tollivormistuse teenustasudele. Kui sul on mitu pakki ja sa soovid lisainfot antud pakkide teenustasude kohta, siis võta olukorra täpsustamiseks meie klienditeenindusega ühendust.   

 

Soovid enam teada? Kasuta EshopWedropi kalkulaatorit siin

 

Kas paki maksustatavale kaalule kehtib mõni limiit?

Jah, 1,000 kg.*

 

Kas paki deklareeritavale väärtusele kehtib mõni limiit?

Maksimaalne väärtus paki kohta on 2500 USD*

*Kui sinu pakk ületab antud limiidi, siis võta palun ühendust meie meeskonnaga ja meie klienditeeninduse esindaja aitab sind järgnevates sammudes, mida tuleb sel juhul järgida. Ainult neid pakke, mis vastavad antud limiitidele, arvestatakse pakkidena, mida on defineeritud meie standardtingimustes, hinnakirjas ja teistes kohaldatavates tingimustes. Igale pakile, mis ületab antud limiidi, tuleb kokku leppida eraldi tingimused ja hinnad, mida kohaldatakse süsteemiväliselt.

 

Kas see teenus on saadaval ka ettevõtetele või ainult eraisikutele?

Antud teenust saavad kasutada ka ettevõtted, kuid on väga oluline mõista, et impordi tollivormistus tehaks Hollandis elektroonselt ja kogu saadetises konsolideeritud pakkidele korraga. Seetõttu ei saa me ka võimaldada / pakkuda ühtki impordi tollivormistuse dokumenti igale pakile eraldi, mida tavapäraselt ettevõtted toetavate ja tõendavate dokumentidena tasutud impordi käibemaksule või imporditollimaksudele nõuavad.

Kontaktid

Sul on veel küsimusi? Helista meile ja meie meeskond aitab sind meeleldi!

Kasutades EshopWedropi kodulehte, aktsepteerid sa küpsiseid, mida on kirjeldatud meie küpsisepoliitikas. Read more

General Registration Jan 2021
General Registration Jan 2021
Palun oota, kuni me kinnitame sinu poolt valitud postkoodi