Logi sisse
4.6

Millised on tasud paki toimetamisel USA-st?

Kättetoimetamise hinnad arvutatakse vastavalt paki maksustatavale kaalule*

* Maksustatav kaal. Õhutranspordi saadetiste maksustatav kaal arvutatakse vastavalt tegelikule kaalule ( brutokaal ) või mahukaalule - sõltuvalt, kumb on suurem. Mahukaalu arvutatakse vastavalt paki mõõtudele ( pikkus, laius, kõrgus ):  pikkus (cm) x laius (cm) x kõrgus (cm) / 6000. Tavapäraselt võtab suurem, kuid väiksema kaaluga ese lennukis enam ruumi, kui väiksem suurema kaaluga ese - sellepärast küsivad lennufirmad tasu vastavalt maksustatavale kaalule.

Impordi tolliformaalsused

Kui pakid saabuvad Suurbritanniasse, Londoni Heathrow lennujaama, siis läbib iga pakk impordi tolliformaalsused - see võimaldab pakkidel liikuda EL ( Euroopa Liit ) pakkidena igasse EL sihtriiki ilma muude tolliformaalsusteta transiidil või sihtkohas.  

Kui pakid on saabunud Suurbritanniasse, siis väärtus USD-tes arvutatakse ümber GBP-ks vastavalt kursile, mis avaldatakse igakuiselt HM Revenue & Customs poolt (Suurbritannia tolliasutus) 

Madala väärtusega pakid - väärtusega kuni 14.99£ : Sellise väärtusega pakid on vabastatud tolliformaalsustest, impordi käibemaksust ja imporditollimaksudest.
Keskmise väärtusega pakid - väärtusega alates 15£ kuni 134.99£ : Iga sellise paki eest võetakse tasu 20% käibemaksu vastavalt statisilisele väärtusele.
Kõrge väärtusega pakid - väärtus üle 135£ : Iga sellise paki eest võetakse tasu 20% käibemaksu ning imporditollimaksud sõltuvalt toodete kategooriatele - kõik vastavalt statistilisele väärtusele iga paki kohta.

Statistiline väärtus - Impordi käibemaks ja imporditollimaksud arvutatakse vastavalt statistilisele väärtusele, mis on HMRC poolt veidi tõstetud deklareeritav väärtus. Vastavalt meie kogemusele siiani, kuid siiski mitte garanteeritult edaspidiseks, on keskmine statistiline faktor olnud 1.04 ( deklareeritava väärtuse keskmine kasv 4%, et saada statistiline väärtus).

Impordimaksud koosnevad impordi käibemaksust, imporditollimaksust ja muudest võimalikest impordimaksudest, mille EshopWedrop tasub kliendi nimel HMRC-le (Suurbritannia tolliasutus) pakkide Suurbritanniasse importimise eest. Need tasutakse GBP-s ja samas summas, ilma igasuguse hinnalisata ning seejärel lisatakse igale pakile EshopWedropi süsteemi. Süsteem konverteerib seejärel GBP väärtuse kohaliku riigi valuutasse ( Eesti puhul EUR-sse ) vastavalt ametlikule valuutavahetuskursile, mille edastab kohalik keskpank samal päeval, kui EshopWedrop kliendi nimel impordi tolliformaalsused läbi viib ja imporditasud maksab. Antud impordimaksud lisatakse summale, mille klient peab tasuma iga sellise paki tellimisel kliendi poolt valitud viimasesse kättetoimetamiskohta sihtriigis.   

Impordi tollivormistuse teenustasu - Antud teenustasu on tasu, mis võetakse kliendilt EshopWedropi poolt ja teenuse eest, millega hoolitsetakse iga paki tolliformaalsuste korraldamise eest. Antud tasud on erinevad madala, keskmise ja kõrge väärtusega pakkidele ning vastavad kodulehel avaldatud hinnakirjale.

Impordi tollimaksete teenustasu - Antud teenustasu on tasu, mis võetakse kliendilt EshopWedropi poolt kliendi nimel tollimaksude tasumise eest. Nendeks on impordi käibemaks, tollimaksud ja muud impordimaksud, mille EshopWedrop ( või EshopWedropi poolt määratud alltöövõtjad või määratud esindajad ) tasub HRMC-le (Suurbritannia tolliasutus), et korraldada iga paki import. Antud tasu on protsentuaalne kogu impordi tollimaksete summast igale pakile koos miinimumtasuga ning vastab kodulehel avaldatud hinnakirjale.

OLULINE MÄRKUS : Iga pakki koheldakse eraldi. See tähendab, et imporditollimenetlused korraldatakse igale pakile eraldi. 

Olukorras, kus kliendil on enam kui üks pakk ühte saadetisse konsolideerituna saabumas Suurbritanniasse, Londoni Heathrow lennujaama, arvestatakse tollikategooria määramisel antud kliendi kõikide nende pakkide kumulatiivset väärtust (madala, keskmise või kõrge väärtusega pakid).

Näiteks - olenemata iga paki eraldi väärtusest, kui kahel pakil on mõlema väärtuseks 10£, arvestatakse see keskmise väärtusega pakina - see on antud pakkide kumulatiivse väärtuse tulemus ehk 20£ ja antud pakid vabastatakse tollist keskmise väärtusega pakkidele esitatavate impordi tollimakste ja teenustasude alusel, mis on ülal välja toodud.                                                                                                                                                                                                             

Arvuta käibemaks SIIN
Arvuta imporditollimaks SIIN
Kasuta EshopWedrop´i kalkulaatorit SIIN

Kas paki maksustatavale kaalule kehtib mõni limiit?
Jah, 1000 kg.*

Kas paki deklareeritavale väärtusele kehtib mõni limiit?
Maksimaalne väärtus paki kohta on : 2500 USD *
* Kui sinu pakk ületab antud limiidi juba enne tellimuse esitamist, võta palun ühendust meie meeskonnaga ja meie klienditeeninduse esindaja aitab sind järgnevates sammudes, mida tuleks sel juhul järgida. Ainult neid pakke, mis vastavad antud limiitidele, arvestatakse pakkidena, mida on defineeritud meie standardtingimustes, hinnakirjas ja teistes kohaldatavates tingimustes. Igale pakile, mis ületab antud limiidid, tuleb kokku leppida eraldi tingimused ja hinnad, mida kohaldatakse süsteemiväliselt.

Kas see teenus on saadaval ainult eraisikutele või ka ettevõtetele?

Seda teenust saavad kasutada peale eraisikute ka ettevõtted, kuid on väga oluline mõista, et impordi tollivormistus tehakse Suurbritannias elektroonselt ja kogu saadetises konsolideeritud pakkidele korraga. Seetõttu ei saa me ka võimaldada / pakkuda ühtki impordi tollivormistuse dokumenti igale pakile eraldi, mida tavapäraselt ettevõtted toetavate ja tõendavate dokumentidena tasutud impordi käibemaksule või imporditollimaksudele nõuavad.

Eelpool mainitu kehtib ka kõikidele teistele pakkidele, ka eraisikute pakkidele - me ei saa võimaldada / pakkuda eraldi individuaalseid impordi tollideklaratsioone igale pakile eraldi , samuti ei saa me ka võimaldada / pakkuda impordi käibemaksu ja imporditollimakseid toetavaid dokumente igale pakile eraldi.

Kontaktid

Sul on veel küsimusi? Helista meile ja meie meeskond aitab sind meeleldi!

Kasutades EshopWedropi kodulehte, aktsepteerid sa küpsiseid, mida on kirjeldatud meie küpsisepoliitikas. Read more

General Registration Jan 2021
General Registration Jan 2021
Palun oota, kuni me kinnitame sinu poolt valitud postkoodi